กิจกรรมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชั้น ยอดสมัคร
1 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.1) ป.1 85
2 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.2) ป.2 87
3 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.3) ป.3 87
4 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.4) ป.4 89
5 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.5) ป.5 92
6 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.6) ป.6 94
7 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.1) ป.1 96
8 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.2) ป.2 97
9 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.3) ป.3 96
10 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.4) ป.4 96
11 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.5) ป.5 98
12 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.6) ป.6 98
13 ปฐมวัย กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) อ1-2 100
14 ปฐมวัย การวาดภาพด้วยสีเทียน (อ1-2) อ1-2 98
15 ปฐมวัย กิจกรรมเกมการศึกษา (อ1-2) อ1-2 94
16 ปฐมวัย การโยนรับบอล (อ1-2) อ1-2 98
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง (อ1-2) อ1-2 46
18 ปฐมวัย กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ1-2) อ1-2 138
19 ปฐมวัย สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ1-2) อ1-2 144
20 ปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ1-2) อ1-2 105
21 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.1) ป.1 94
22 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.2) ป.2 95
23 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.3) ป.3 95
24 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.4) ป.4 96
25 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.5) ป.5 100
26 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.6) ป.6 97
27 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.1) ป.1 88
28 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.2) ป.2 93
29 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.3) ป.3 96
30 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.4) ป.4 99
31 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.5) ป.5 99
32 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.6) ป.6 98
33 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.1) ป.1 99
34 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.2) ป.2 100
35 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.3) ป.3 96
36 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.4) ป.4 100
37 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.5) ป.5 98
38 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.6) ป.6 98
รวม 3,679