สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
10 อันดับแรก
[ ดูเหรียญทุกโรงเรียน ]
ลำดับ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ รวม สพป.
1 อนุบาลศรีสะเกษ 69 5 4 78 ศก.๑
2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 68 8 2 78 ศก.๔
3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) 68 7 3 78 ศก.๔
4 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) 66 10 2 78 ศก.๑
5 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 56 13 9 78 ศก.๒
6 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล 53 14 9 76 ศก.๓
7 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 44 14 19 77 ศก.๔
8 อนุบาลกันทรารมย์ 40 17 17 74 ศก.๑
9 อนุบาลวัดพระโต 38 14 21 73 ศก.๑
10 อนุบาลราษีไศล 38 13 21 72 ศก.๒
[ ดูเหรียญทุกโรงเรียน ]