ยอดสมัคร รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. ปี 2561
ที่ สพป. รร.ทั้งหมด รร.สมัครแล้ว ร้อยละ
1 ศรีสะเกษ เขต 1 17 17 100.00
2 ศรีสะเกษ เขต 2 14 14 100.00
3 ศรีสะเกษ เขต 3 9 9 100.00
4 ศรีสะเกษ เขต 4 10 10 100.00
รวม 50 50 100.00
[ เข้าระบบรับสมัคร ]