สหวิทยาเขต :: ชมรมโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ::

กิจกรรมแข่งขัน ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.
ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
โรงเรียน สพท.      
ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม สมัครได้ สมัครแล้ว
1 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.1) 2 -
2 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.2) 2 -
3 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.3) 2 -
4 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.4) 2 -
5 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.5) 2 -
6 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ (ป.6) 2 -
7 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.1) 2 -
8 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.2) 2 -
9 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.3) 2 -
10 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.4) 2 -
11 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.5) 2 -
12 คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ป.6) 2 -
13 ปฐมวัย กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) 2 -
14 ปฐมวัย การวาดภาพด้วยสีเทียน (อ1-2) 2 -
15 ปฐมวัย กิจกรรมเกมการศึกษา (อ1-2) 2 -
16 ปฐมวัย การโยนรับบอล (อ1-2) 2 -
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง (อ1-2) 1 -
18 ปฐมวัย กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ1-2) 3 -
19 ปฐมวัย สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ1-2) 3 -
20 ปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ1-2) 3 -
21 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.1) 2 -
22 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.2) 2 -
23 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.3) 2 -
24 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.4) 2 -
25 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.5) 2 -
26 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ป.6) 2 -
27 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.1) 2 -
28 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.2) 2 -
29 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.3) 2 -
30 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.4) 2 -
31 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.5) 2 -
32 สังคมศึกษา สังคมศึกษา (ป.6) 2 -
33 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.1) 2 -
34 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.2) 2 -
35 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.3) 2 -
36 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.4) 2 -
37 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.5) 2 -
38 ภาษาไทย ภาษาไทย (ป.6) 2 -
รวม 78 0